Médiá

Fotografie z prednášok, školení, kurzov

20150125_102447 IMG_20141018_140657_15920151107_143814patentovaná masážna pomôckaprednáška v San Diegu (California) prednáška v Plzni prednáška v Humennom foto z prednášky foto z natáčania 20151010_150429 prednáška v Šali prednáška v USA (Californii) prednáška Zvolen ez ezote 20150705_17503320151031_122541 20151029_17293920151103_133940 20151103_13385920151101_123934 20151101_123926


Info

Liečiteľ diagnostikuje choroby, konzultuje liečbu, napráva chrbtice a naordinuje liečbu. Služby sa poskytujú podľa potreby na základe telefonickej objednávky.

  Regenračné centrum