Masážna pomôcka

patentovaná masážna pomôcka pomocka

 Cena masážnej pomôcky: 42,- €

Po objavení samoliečebnej metódy, sa masážna pomôcka  hlásila na svet sama a preto ju bolo nevyhnutné zostrojiť. Je neoddeliteľnou súčasťou samoliečebnej metódy. Príroda do samoliečebného pudu zakódovala súčasne aj masážnu pomôcku. Zvieratá  na sebamasáž využívajú rôzne výstupky, o ktoré sa oprú a tak sa na nich masírujú. Aj naši predkovia sa masírovali o roh komína – sopuchu, ktorý bol nad pieckou, o roh steny, zárubne, o žrď voza na seno, o rúčku motyky, vidly… Uznáte, že masážna pomôcka má svoje historické opodstatnenie.

Aby sa hojivému mechanizmu pomohlo pri hojení zápalu, je mu potrebné  zabezpečiť pohyb pod tlakom – hĺbkovú (rýpaciu) masáž. Hojivému mechanizmu je úplne jedno, že kto alebo čo robí pohyb pod tlakom. Hlavné je, aby masáž bola urobená. Keď použijeme masážnu pomôcku, sme pri masírovaní chrbtice sebestační a tak sme v liečení slobodní. Vďaka nej máme prístup aj na miesta, kde rukami nedočiahneme. Tým je človek pri masáži sebestačný aj bez akejkoľvek asistencie druhej osoby. V masážnej pomôcke máme svojho osobného maséra. Už nemusíme doma nikoho prosiť a naháňať, aby nás masíroval. Už nemusíme nikoho najímať a platiť za masáž. Táto pomôcka nahradzuje živú ľudskú silu. Tá vám nepovie, že na vás  nemá čas, že od masírovania je unavená, že sa jej nechce, alebo že ju bolia masážne stopky. Kedy sa ku nej postavíte, už sa masírujete.

Na to, aby sme pohyb pod tlakom (masáž) dostali hlbšie – ku hlbšie uloženým boľavým miestam, potrebujeme vyvinúť silnejší prítlak. Ten je potrebný na prekonanie hrúbky svalstva a jeho konzistencie. Niekedy je potrebné vyvinúť prítlak aj do 100 kp. Pri ťažkej dostupnosti rúk na zadnú časť tela, by sa sotva dal dosiahnuť. Silný prítlak pri masáži je príliš vyčerpávajúca záťaž aj pre inú masírujúcu osobu. Vydrží ľudský prst pri 100 kilopondovom prítlaku masírovať? Len by sme sa naň opreli celou váhou tela, už by sa mohol vykĺbiť alebo zlomiť. Ani doterajšie masážne prístroje na takýto prítlak stavané neboli. Na tento nový výmysel som požiadal Úrad priemyselného vlastníctva o patent. Keďže doteraz taký výrobok na trhu absentoval, patent mi bol udelený.

Pomôcka bola navrhnutá tak, aby okrem svojej masážnej funkcie mohla  byť aj súčasťou interiéru miestnosti. Mala by byť súčasťou každej domácnosti, lebo skoro v každej rodine bolí  niekoho chrbtica.

Masážnu pomôcku odporúčam umiestniť do miestnosti, kde je spoločenský život, lebo pri masírovaní môžete stráviť veľa času. Nie do nejakého kamrlíka, aby ste nepozerali kdesi do prázdna, nenudili sa a mohli pozerať pritom aj televíziu. Tak si spojite dve veci – užitočné s príjemným.

Masážna pomôcka je kovovej konštrukcie. Pomôcka pozostáva z pevného nosníka, po ktorom sa pohyblivá časť (bežec s masážnou stopkou) dá posúvať. Na bežci je závitovým spojom uchytená vymeniteľná masážna stopka. Pohyblivú časť možno nastaviť vo vhodnej výške tak, aby sebamasáž bolo možné vykonávať v potrebnej časti tela. Súčasťou masážnej pomôcky sú dve masážne stopky. Preskrutkovaním na bežci sa dajú rýchlo vymeniť. Masážna stopka je ukončená masážnou hlavicou zo silónu kužeľového alebo pologuľového tvaru. Masážna stopka má pevne uchytenú krídlovú maticu, otáčaním ktorej sa bežec so stopkou k nosníku pritlačí. Tým je masážna stopka pri masáži pevná. Na druhej strane masážnej stopky je polguľová alebo kužeľová masážna hlavica, o ktorú sa pacient oprie a robí na nej krátke pohyby – asi 1 cm dlhé. Masážna stopka s polguľovou masážnou hlavicou je určená na začiatok liečby a na väčšie zápalové plochy. Druhá masážna stopka s kužeľovou masážnou hlavicouktorá má tvar zakončenia prsta, je určená na masírovanie hlbšie uložených zápalov, kde sa polguľovou hlavicou dostať nedá. Väčšinou sa využíva masážna stopka s kužeľovou hlavicou. Masážne stopky sa dajú preskrutkovaním rýchlo vymeniť.

Masážna pomôcka sa osádza (pripevní) na stenu (murovanú, panelovú, drevenú) kolmo. Na konci nosníka pomôcky sú priečne držiaky (konzoly) a tie sa prichytia skrutkami  (samorezkami) na stenu. Diery na panelových alebo tehlových stenách vŕtame na hmoždinky príklepovou vŕtačkou. Spodná časť pomôcky môže byť vo výške kolien, asi 50 cm od podlahy. Tým sa na nosníku zabezpečí potrebný rozsah nastavenia bežca s masážnou stopkou, pre masírovanie ľudí nižšieho i  vyššieho vzrastu.

Na pomôcke je možné masírovať rôzne častí tela ako: krku, pliec (trapezov), chrbta, končatín, cez brušný sval aj interné orgány, ktoré sú pre sebamasáž namáhavé a ťažko dostupné. Výhodou tejto pomôcky je v tom, že človek pri aplikácii hĺbkovej masáže je sebestačný z hľadiska dosahu masírovaného miesta i z hľadiska zabezpečenia potrebnej tlakovej sily. Najväčšia výhoda je v presnom zacielení masáži, lebo pacient cíti, kde presne sa jeho boľavé miesto nachádza. To zabezpečuje najpresnejšiu masáž na svete, ktorú sa nijak ináč zabezpečiť nedá. Aj z toho dôvodu je to samoliečba, lebo túto činnosť sa ináč zastúpiť nedá. Takto je to zariadené v prírode u zvierat a  takto má byť asi aj u nás, u ľudí.

Pomôcka zabezpečuje pri masírovaní, taký prítlak  akou silou sa o ňu opriete. Tým sa zabezpečuje oveľa silnejšia masáž, ako sa to dá dosiahnuť rukami. Opretý váhou tela  na  hlavicu masážnej stopky robíte pohyby aké vám vyhovujú (hore – dole, doľava – doprava). Pri masáži nemusíte robiť krúživé pohyby. Keď potrebujete pri masáži silnejší prítlak a váha tela vám na to nestačí, dotlačte sa rukami od operadla kresla alebo stoličky. Pri masáži môžete byť oblečený, čo je výhoda, lebo pred masážou sa nemusíte vyzliekať, len sa ku pomôcke postavíte a už sa masírujete. Fotografie názornej ukážky masáži sú urobené bez oblečenia, aby masírované  miesto bolo vidieť lepšie.

Pri masírovaní na pomôcke platia tie isté zásady masírovania ako pri masáži rukamiMasáže rozbiehajte postupne čo do sily a minutáže. Sledujte reakcie z masáže a podľa toho dávkujte silu a minutáž masáži. Po silnejšej masáži môže dôjsť k predráždeniu – silnejšej reakcii, z čoho na druhý deň môže nastať zhoršenie zdravotného stavu. Na druhý – tretí deň sa zvykne všetko vrátiť do normálu. Predráždené miesta nemasírujte – urobíte v masírovaní prestávku. Môžete ich masírovať až vtedy, keď sa upokoja. Ostatné nepredráždené miesta môžete masírovať ďalej. Podľa svojich vlastných skúsenosti z masírovania na pomôcke zistite, aká pravidelnosť masáži vám najlepšie vyhovuje (či každý, či každý druhý alebo každý tretí deň).

Expertný klinický posudok

Oddelenie akupunktúry FN, 831 01 Bratislava, Pionierska 6

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, 29.4.1996

Oddelenie schvaľovania a certifikácie

Pionierska 6

831 01 Bratislava

Vec: Expertný klinický posudok na masážnu pomôcku na vykonávanie hĺbkovej masáže

Na základe Vášho podnetu a žiadosti predkladateľa – autora masážnej pomôcky p. Štefana Zakuťanského z Bardejova som na oddelení akupunktúry FN Bratislava vykonával jej klinické preskúšanie v čase od augusta 1995 do januára 1996.

Skúšaná masážna pomôcka je kovovej konštrukcie, pevná časť sa pripevní na stenu, po nej sa pohybuje pohyblivá časť, ktorú možno nastaviť a upevniť krídlovou maticou vo vhodnej výške tak, aby bolo možné vykonávať sebamasáž bolestivej oblasti. Pohyblivá časť je ukončená nástavcom zo silónu (kužeľovitého alebo pologuľovitého tvaru), ktorý slúži na vykonávanie hĺbkovej masáže rôznych častí tela, hlavne chrbta, krku a zadnej plochy končatín, ktoré sú inak pre sebamasáž ťažko dostupné.

Originálna a dôvtipná konštrukcia pomôcky umožňuje systematické masážne prepracúvanie bolestivých miest, hypalgetických zón myogelóz a sympaticky kontrahovaných svalových skupín na celom tele aj formou samoliečby. Výhodou pomôcky je, že trvanie a intenzitu tlakovej masáže si dávkuje sám pacient podľa vlastných pocitov pri zachovaní pravidiel klasickej masáže. Pomôcka je pevnápraktickáľahko používateľná a cenovo dostupná.

Klinické preskúšanie masážnej pomôcky na hĺbkovú masáž formou dlhodobej sebamasáže vykonávali 4 osoby trpiace na bolesti chrbta v hrudnej, driekovej a bedrovej oblasti ako aj pacient s koxalgiou. Títo pacienti si po predchádzajúcej inštruktáži opakovane vykonávali sebamasáž hyperalgetických zón, myogelóz na tlak citlivých aktívnych bodov na dráhach močového mechúra a žlčníka, ako aj autodiagnostikou objavených bolestivých miest na dorzálnej strane trupu a končatín. Masážne alebo tlakové ošetrenie sa v každom z týchto miest vykonávalo v trvaní 2-3 min. Dĺžka jednotlivého liečebného sedenia činila priemerne 10-15 bolestivých miest. Sebadiagnostika i sebamasáž sa vykonávali cez ľahký odev ( košeľa, tričko) denne alebo v prípade bolestivej reakcie obdeň v úhrnom priemernom počte 14 ošetrení.

Výsledky takého klinického preskúšania boli dobré, u všetkých pacientov dochádzalo k ústupu bolesti, k zmenšeniu až ústupu svalových spazmov a k zlepšeniu hybnosti. Vedľajšie či nežiaduce účinky liečby sa nevyskytli.

Posudzovaná pomôcka na vykonávanie hĺbkovej masáže a sebamasáže je prototypom. Keďže podobné výrobky na trhu absentujú, nebolo možné jej porovnanie s inými výrobkami. Čo do mechanizmu pôsobenia hĺbková masáž ovplyvňuje nielen kožu, podkožie a väzivo, ale aj periost a všetky v hĺbke uložené reflektory, zmenené tkanivá. Tým v sebe spája prvky väzivovej, segmentárnej i periostálnej masáže. V dôsledku toho nie len lokálne patologické a reflexívne zmeny, ale cestou nervových reflexívnych spojení a vzájomných funkčných vzťahov medzi perifériou a vnútornými orgánmi či funkciami aj celkovo. Možnosť účelného využitia pomôcky v autodiagnostike spočíva vo vyhľadávaní a objavovaní patologicky a reflexívne zmenených miest, alebo aktivizovaných (bolestivých) bodov. Ich ošetrovanie hĺbkovou masážou správne zvolenej intenzity vedie  nielen k lokálnym zmenám ( napr. k ústupu svalovej hypertónie, k zlepšeniu prekrvenia a k ústupu bolesti ), ale pôsobí aj na ochorenia či poruchy vzdialených orgánov na celý organizmus.

Vzhľadom na uvedené odporúčam pomôcku na vykonávanie hĺbkovej masáže schváliť ako liečebnú pomôcku pre používanie v špeciálnych zdravotníckych zariadeniach rehabilitácie a tiež v domácej samoliečbe. Používanie pomôcky je vhodné aj v rekondičnej starostlivosti a v športovej medicíne.

Uvedené Vám dávajúc na vedomie.

S pozdravom MUDr. Jozef Šmirala

primár oddelenia akupunktúry FN, odborník pre akupunktúru MZ SR


Info

Liečiteľ diagnostikuje choroby, konzultuje liečbu, napráva chrbtice a naordinuje liečbu. Služby sa poskytujú podľa potreby na základe telefonickej objednávky.

  Regenračné centrum